Siipikarjan kasvatus

Viljan viljely

Historia

Yhteystiedot

Säterin Tila on broilereiden kasvatukseen erikoistunut perheyritys Köyliössä Etelä-Satakunnassa.

Olemme Kariniemen kotitila ja tuotamme Kariniemen kananpoikia hyvää suomalaista tuotantotapaa noudattaen. http://www.kariniemen.fi

Olemme viime vuosina investoineet ja kehittäneet toimintaamme. Kasvatusosastomme ovat nykyaikaisia ja uusimmalla tekniikalla ja tietojärjestelmillä varustettuja. Lämpökeskus lämmittää kaikki tilan rakennukset ja kuivaa myös viljat kotimaisella energialla. Tällä hetkellä käytössä on kaurankuori, jota syntyy rehutehtaan jätteenä.

Säterin Tila on yksi Satarehun http://www.satarehu.fi osakastiloista. Tilan broilerit ruokitaan Satarehun rehuilla, joiden lisäksi käytetään oman tilan viljaa. Noudatamme rehuntuotannossa tarkkoja laatumääräyksiä, joka osaltaan turvaa kasvatettavien lintujen terveyden.

Broilereiden kasvatus

Untuvikot toimitetaan tilalle vastakuoriutuneina HK:n hautomolta. Broilerit kasvavat tilalla n. 38 vrk, jonka jälkeen ne kuljetetaan HK:n teurastamolle Euraan. Broilerin kasvatus tapahtuu kasvatusosastoissa, broilerien ollessa vapaina kasvattamon lattialla. Kasvattamomme ovat varustettu uusimmalla tekniikalla ja välineistöllä, taaten broilereille ensiluokkaisen elintilan ja -olosuhteet.

Broilerit kasvavat turpeen päällä ja saavat vapaasti rehua ja vettä. Rehun sekaan lisätään oman tilan kokonaisia vehnän jyviä. Erinomaisen tuotantohygieniamme ansiosta broilereille ei tarvita lääkityksiä tai rokotuksia. Tuotantotauolla kasvatusosastoista tyhjennetään lanta ja turve, jonka jälkeen kasvattamot pestään, kuivataan ja desinfioidaan.

Seuraamme ja täytämme EU:n broilerinkasvatusta valvovien direktiivien vaatimukset, niin kasvatustiheyden, henkilökunnan pätevyyden, tuotantojärjestelmän vaatimusten kuin myös yleisten olosuhdevaatimusten suhteen. Huolehdimme asianmukaisesti myös kaikista alalla vaadittavista tarkastuksista.

Tätä sivua on muokattu 10.02.2015

Data Group JH Computer Oy