Avaa valikko

Vastuullista kasvatusta

Kasvatamme Kariniemen kananpoikaa hyvää suomalaista tuotantotapaa noudattaen. Se tarkoittaa päivittäisessä toiminnassamme vahvaa panostusta eläinten hyvinvointiin ja terveyteen. Linnuilla on luonnollinen vuorokausirytmi ja olosuhteet ovat sellaiset, että lajinomainen käyttäytyminen on mahdollista. Linnut saavat kokonaisia vehnänjyviä, voivat kylpeä pehkussa ja nokkia virikkeitä. Tämän lisäksi linnuilla on koko ajan vettä ja rehua saatavilla. Hyvän tuotantotapaan kuuluu myös päivittäinen tuotantotietojen kerääminen kanalapäiväkirjaan, jonka pohjalta tehdään tarvittaessa muutoksia.

Broilerit elävät va­pai­na kas­vat­ta­mon lat­tial­la turve­kui­vik­keen päällä. Lin­tu­jen kas­vuo­lo­ja, kuten läm­pö­ti­laa, kos­teut­ta ja il­man­laa­tua val­vo­taan vuo­ro­kau­den ympäri niin arkena kuin py­hä­nä­kin. Lintuja ei lääkitä antibiooteilla. Jo­kai­nen tilallamme kasvava broi­le­ri­par­vi tutkitaan sal­mo­nel­lan va­ral­ta.

Broilerit kasvavat rehulla ja tilan omalla viljalla. Ruokinnassa käytettävä rehu tulee Satarehulta. Rehutehdas sijaitsee Huittisten Vampulassa vain muutaman kilometrin päässä tilaltamme. Rehuntuotannossa noudatetaan tarkkoja laatumääräyksiä, joka osaltaan turvaa kasvatettavien lintujen terveyden.

Kasvatusosastot tyhjennetään broilerinlannasta jokaisen kasvatuserän jälkeen. Lanta viedään lannoitteeksi omille ja naapurien pelloille tai toimitetaan Biolan Oy:lle. Kun hallit ovat tyhjät, ne pestään ja desinfioidaan ennen seuraavan parven saapumista.

Lisätietoja broilerinkasvatuksesta löydät Suomen Broileryhdistyksen sivulta.