Avaa valikko

Innolla eteenpäin

Edelläkävijä alallaan

Säterin tilaa Säkylän Vuorenmaassa on viljelty yli puolivuosisataa. Peltola-niminen tila lohkottiin toisesta tilasta vuonna 1947. Viljelemme perhetilaamme kolmannessa sukupolvessa ja neljäs on kasvamassa.

Tilamme päätuotantosuunta on siipikarjantuotanto sekä viljanviljely. Tilaa on kehitetty määrätietoisesti koko ajan eteenpäin. Broilerien kasvatusosastot ovat nykyaikaisia sekä uusimmalla tekniikalla ja tietojärjestelmillä varustettuja. Lämpökeskus lämmittää kaikki tilan rakennukset ja kuivaa myös viljat kotimaisella energialla. Tällä hetkellä energianlähteenä käytämme kaurankuorta, jota syntyy rehutehtaan sivutuotteena.

Kehitämme toimintaamme

Teemme jatkuvaa tuotannon seurantaa ja kehitämme toimintatapojamme tiiviissä yhteistyössä HKScanin kanssa. Päivämme koostuvat asioiden suunnittelusta, aikataulutuksesta ja kokonaisuuden johtamisesta. Haluamme aidosti kehittää omaa toimintaamme ja kilpailukykyämme.

Tilakokonaisuutemme kuuluu Säterin tilan lisäksi myös Tipuset Oy, joka kasvattaa broilereita. Lisäksi viljelemme Sastamalan Keikyässä Kivisaaren tilaa, josta saamme rehuvehnää tilamme broilereille.

Teemme töitä tiiviinä työparina vastaten kumpikin omista vastuualueistamme. Molemmilla on maatalousalan koulutus ja olemme mukana erilaisissa luottamustehtävissä siipikarja-alalla.

Elämme koko perhe maatilan vilkasta arkea, jossa lapset ovat mukana tilan touhuissa. Apunamme on kolme työntekijää ja kausityövoimaa.