Avaa valikko

Viljat kasvuun

Tilalla on peltoviljelyä omilla ja vuokrapelloilla. Viljelemme mahdollisimman nykyaikaisella ja tehokkaalla kalustolla sekä pienellä työvoimalla energiaa säästäen. Broilerinlanta kierrätetään tehokkaasti lannoitteena niin omilla kuin yhteistyökumppaneiden pelloilla.

Pääkasvina on vehnä, jota viljellään broilerin rehuksi. Vehnän lisäksi tilalla viljellään kiertokasveina muita viljoja sekä öljykasveja. Peltoviljelyssä tavoitteena on mahdollisimman korkea sato ja vehnän valkuaistaso, joka vastaa parhaiten broilereiden ruokintatarpeisiin.

Kevättyöt alkavat broilerinlannan levityksellä pelloille. Välittömästi lannanlevityksen jälkeen pellot muokataan ja muutaman päivän sisällä kylvetään. Kasvustoja tarkkaillaan satokauden aikana ja tarvittaessa tehdään kasvinsuojelua rikkakasveja ja tauteja vastaan. Syksyllä viljan puintien jälkeen pellot kevytmuokataan tai jätetään kasvipeitteiseksi. Viljat kuivataan omassa kuivurissa lämpökeskuksen tuottamalla lämmöllä. Viljasato varastoidaan oman tilan viljasiiloissa, josta vilja saadaan helposti siirrettyä kasvattamoiden rehusiiloihin.